Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Norske Christine Knudsen bidro til å finansiere Hamas-terror

Som saksbehandler i Utenriksdepartementet godkjente Christine Beate Knudsen bistandspenger som gikk videre til terrordrap.
UD skriver i en mail at de ikke vet hvor mye bistandspenger som gikk videre til terror. Sivilombudet har åpnet undersøkelse av brudd på Offentlighetsloven.
Her er spørsmålene verken Knudsen eller UD vil svare på. Krimnett har dusørordning for faktafeil.

Kilde: Christine Beate Knudsen, sitat Deutsche Welle

Barna ble skutt i hverandres armer

Barna hadde dratt sammen til stranden for å bade.

Da terroristene kom tungt bevæpnet i båter, skjulte de seg i badehuset.

Der ble de funnet skutt, sammen.

Velutstyrte terrorister gjennomførte massedrap og henrettelser

Den 7. oktober brøt over 2000 velutstyrte terrorister seg gjennom grensegjerder rundt Gaza, og massakrerte sivile målrettet.

De skyter så mange sivile de klarer, utenom noen få de tar til fange. De sårede blir henrettet foran dem på bakken.

Flere flokker seg sammen rundt en utvekslingsstudent fra Tanzania, Joshua Mollel.

Rasende ansikter skriker til ham, før de knivstikker ham flere ganger.

Mens han ligger urørlig på bakken filmer de seg selv skyte ham en rekke ganger i hodet, til de gjentatte ropene «ALLAH AKBAR».

En korrespondent fra Today News Africa har lastet opp videoen av henrettelsen.

Et annet sted

En ubevæpnet, hvitkledd kvinne gjør sitt beste for å flykte fra terroristene, men blir innhentet.

Han har allerede skutt flere. Hun sitter foran ham, krøket sammen på bakken.

Etter en lang ventetid skyter han henne i hodet, vist på video.

Et annet sted

Hamas-terrorister er på jødejakt.

«Yahud» ropes det, gjentatt.

Jøde.

Men de dreper ikke bare jøder. Hamas-terroristen skriker, tydelig hørbart, frådende og rasende, nærmest i en mani, «ALLAH AKBAR» igjen og igjen, mens han bruker et grev til å hogge hodet av en hardt skadet mann fra Thailand.

Videoer viser bruk av tunge våpen, ammunisjon, militær utrustning og mange granater. Også ulike kjøretøy, som hangglidere, båter og motorsykler ble brukt.

En befolkning som stort sett er rasister og fascister elsker døden de ser

Befolkningen på Gaza støtter Hamas og angrepet. De jubler og feirer når Hamas bringer hardt skadde eller drepte sivile tilbake, på parade gjennom gatene.

De aller fleste på Gaza er konspiratoriske og rasistiske fascister, som mener jøder står bak flesteparten av verdens kriger.

De konspiratoriske rasistene på Gaza har vokst opp med budskap om å drepe alle jøder – ikke bare å drepe sionister, eller «okkupanter», eller militære – men å drepe alle jøder.

Palestinsk TV viser hvordan bittesmå barn er brukt i barneprogrammer til å spre budskapet om å drepe «alle jøder, alle jøder», «yahud«.

Fascistene og rasistene på Gaza elsker døden Hamas lar dem oppleve på nært hold.

De konspiratoriske rasistene nyter og jubler på video over døden de ser Hamas bringe helt frem for ansiktene deres.

Videoer viser at rasistene og fascistene på Gaza skriker «ALLAH AKBAR» i ekstase over muligheten til å spytte på og slå sivile lik som kjøres gjennom gatene.

En av videoene viser at flere av de konspiratoriske rasistene og fascistene som utgjør de aller fleste på Gaza-stripen bruker anledningen til å skjende lik, med stor entusiasme.

Historiske sammenlikninger

Noen har sammenliknet terrorangrepet med angrepet da Israel ble opprettet, og datidens forsøk på masseutslettelse av Israelerne.

En brosjyre utdelt til militære viser hvordan jødene skulle etnisk renses ut av landområdet, «from the river to the sea», til soldatene sto ved sjøen med bajonetter og jødene druknet i havet.

En liten flik av terrorteppet er penger fra Norge – og Christine Knudsen

Videoene viser bruk av enorme ressurser for å gjennomføre massedrapene.

Ingenting tilsvarende kunne vært mulig uten materialet, kjøretøyene, de tunge våpnene Hamas kunne bruke.

Men hvordan fikk de pengene til dette?

En flik av teppet som er Hamas’ terrorfinansieringen er norske Christine Knudsen.

Daværende saksbehandler i UD.

Hamas’ hovedfinansiering er skatter og avgifter fra de som bor på Gaza

I mange år har det vært kjent at Hamas finansierer seg gjennom skatter og avgifter fra befolkningen på Gaza-stripen, i all hovedsak penger samlet inn fra rasister.

Et program av Deutsche Welle, tilsvarende en tysk BBC, opplyser at skatter og avgifter er den største finansieringskilden:

«tax … is [Hamas’] primary source of income right now”.

Deutsche Welle, Who is funding Hamas, tidsstempel 01:10

Skattene ble brukt til å finansiere terrorangrepet

Skatteinntektene ble brukt av Hamas til å finansiere våpen og militærutstyr brukt i terrorangrepet.

Associated Press skriver i 2022, i artikkelen «Seeking new funds, Hamas raises taxes in impoverished Gaza» hvordan skattepengene går til våpen:

With … its heavy spending on its military wing, it is no surprise that Hamas is seeking new sources of revenue. … The funds help Hamas operate a government and powerful armed wing.

Skattene og avgiftene er på utallige dagligdagse produkter og tjenester

Hamas har utformet skatte- og avgiftssystemet slik at utallige og varierte dagligdagse produkter bringer dem skatteinntekter.

BBC omtaler allerede i 2016, i artikkelen «Gazans squeezed by triple taxes as Hamas replaces lost income«, hvordan rundt 400 produkter har økt i pris som følge av Hamas’ skatter og avgifter:

When Hamas raised taxes about three months ago, it pushed up the price of about 400 imported products by 20%.

Andre kilder, som Associated Press-artikkelen nevnt, og franske RFI, utfyller hvor omfattende Hamas’ inntekter fra ulike varer og tjenester var, frem til 7. oktober.

Varer og tjenester som skaper inntekter for Hamas opplyses å være så omfattende og varierte som bensin, toalettpapir, religiøse hodeplagg, flaskevann, skolemateriell, jeans, kafé- og hotellbesøk.

Finansieringen går ikke bare til Hamas i første ledd.

Når noen kjøper toalettpapir, går penger til Hamas. Den som solgte toalettpapir kjøper jeans, og penger går til Hamas. Den som solgte jeans går på kafé, og penger går til Hamas. Og så videre.

Knudsen saksbehandlet pengeoverføringer som gikk videre til Hamas

Krimnett har fått innsyn i informasjon som viser at Christine Knudsen jobbet med saksbehandling og godkjenning av pengeoverføringer til personer på Gaza.

Allerede mens Knudsen godkjente pengeoverføringene var det åpent og velkjent at deler av disse ville gå videre til terrorbevegelsen.

Knudsen har blitt bedt om en full liste over pengeoverføringer hun hjalp til å godkjenne, som det uansett vil være innsynsrett i etter Offentlighetsloven, men har ikke besvart dette:

Du har vært med på å saksbehandle tildelinger/vedtak som har medført pengeoverføringer til personer på Gaza-stripen. Kan du gi en full liste over disse tildelingene/vedtakene du har vært med på å saksbehandle?

Ubesvart spørsmål til Christine Knudsen

UD vet ikke hvor mye som gikk videre til Hamas, og har ingen anslag

Til tross for at det var velkjent at norske pengeoverføringer til personer på Gaza ville gå videre til Hamas gjennom skatter og avgifter, opplyser UD å ikke ha noe anslag for hvor mye bistandspenger som har gått videre:

Vi har følgelig heller ikke «evalueringer av hvor store beløp som kan/har går til Hamas via mellomledd som følge av norsk bistand (f.eks. minimum/maksimum)».

Utenriksdepartementet, i svar til Krimnett

Mens det er vanlig å estimere og kalkulere de økonomiske effektene av f.eks. å bruke penger på veiprosjekter (Byggeindustrien), har det altså ikke blitt gjort noen slik vurdering av hvor mye bistandspenger øker Hamas’ terrorbudsjett.

Heller ikke Knudsen har sendt over noen slike anslag:

UD opplyser å ikke ha estimater for hvor mye av norske bistandspenger som først har gått til personer på Gaza og deretter videre til Hamas og terror. Har du slike begrunnede estimater for tildelinger du har vært med på å saksbehandle?

Ubesvart spørsmål til Christine Knudsen

Knudsen blir opplyst om dekningen, og lover å svare, men svarer ikke

Knudsen får varsel om denne omtalen, og en sterk oppfordring til å svare:

Dette er meget sterke påstander som selvsagt ikke fremmes uten grunnlag. Du bes og oppfordres derfor på det mest innstendige til å tilbakevise dette linje for linje i den grad du mener det ikke stemmer.

Krimnett gav også tilbud om mere tid, og tilbud om å utdype om noe er uklart:

Om noe som står er uklart er det bare å si ifra, så oppklarer jeg umiddelbart. Du kan også be om mer tid til å svare om nødvendig.

Knudsen lover å svare:

kommer tilbake til deg snarlig.

Svar fra Christine Knudsen

Noe videre svar enn å love å svare har imidlertid ikke kommet.

Knudsen ble minnet på spørsmålene og opplyst om hva overskriften kunne bli (PDF) hvis ingenting av fakta kunne tilbakevises, uten at det hjalp.

UD gir usant svar til Krimnett

Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i UD skriver i et svar til Krimnett den 4. desember at:

Det er ingen grunn til å tro at norske bistandspenger … har bidratt til å finansiere terrorangrepet til Hamas 7. oktober.

Dette var imidlertid usant.

Krimnett har dokumentasjon som viser at UD allerede da var kjent med at norske bistandspenger gikk videre fra mottagere på Gaza-stripen til Hamas, og bidro til å finansiere terrordrapene.

Norad slettet innsynsbegjæring uten registrering – UD svarte ikke

En identisk innsynsbegjæring (PDF) om innsyn i Hamas-bistand ble sendt til både UD og Norad. Norad er et direktorat underlagt UD, ledet av Bård Vegar Solhjell (SV).

Ingen av dem svarte, som i begge tilfeller er brudd på Offentlighetsloven.

Etter purring, og innsynskrav i nettverkslogger, sier Norad at en ansatt slettet innsynsbegjæringen fra den felles innboksen uten registrering, journalføring eller behandling.

Det er med andre ord snakk om menneskelig svikt, og ikke en svikt i våre systemer. Håper dette er oppklarende for hvorfor innsynskravet ikke ble behandlet da du sendte den inn.

Vi har ikke hatt andre liknende saker tidligere.

Norad

Innsynsbegjæringen om Hamas-bistandspenger har altså, i følge Norad selv, vært en ren unikhet i Norads historie, i å bli slettet av en ansatt uten noen form for registrering eller behandling.

Den samme innsynsbegjæringen Norad slettet, svarte UD ikke på – også det et brudd på Offentlighetsloven.

Se også: UD bryter offentlighetsloven – innsyn om Hamas ubesvart i 6. uken

Sivilombudet har åpnet undersøkelse (PDF) som følge av UDs ulovlige taushet.

Se også: Anniken Huitfeldt skaffet Hamas terrorpenger – og løy om det

Spørsmål UD ikke vil svare på

Krimnett har siden oktober forsøkt å innhente svar fra UD på en rekke spørsmål, uten hell.

Som følge av Krimnetts gjentatte forsøk på å få svar, tok Kommunikasjonssjef i UD, Tuva Bogsnes, personlig kontakt og ba om å få spørsmålene tilsendt.

Da Bogsnes fikk spørsmålene tilsendt, valgte imidlertid også hun, i likhet med Christine Knudsen, å ikke svare på dem.

Ubesvarte spørsmål sendt til UD inkluderer:

Er det sant at «Norske bistandspenger går ikke til Hamas» også for muligheten at pengene går til mellomledd på Gaza-stripen og deretter videre til Hamas i skatter og avgifter?

Kjente du til at Hamas finansierer seg gjennom skatter og avgifter, som omtalt over flere år i bl.a. BBC og Associated Press? Hvis nei, hvordan kunne du være uvitende om dette, gitt deres langvarige engasjement på Gaza-stripen?

Har det vært sikret at ingen slike pengeoverføringer til personer på Gaza-stripen gikk videre til Hamas? Hvis ja, hvordan kunne det sikres, gitt den omfattende og varierte mengden skatter og avgifter på pengebruk på Gaza-stripen som omtalt i bl.a. BBC og Associated Press?

Om du kan vise hvorfor den nevnte kjeden til terrorfinansiering er usann (UD-vedtak i Norge –> pengeoverføringer til personer på Gaza –> betaling av skatt og avgift til Hamas –> pengebruk på terror) er usann, bes du innstendig om å gjøre dette.

Hvordan kan det være sant at «Det er ingen grunn til å tro at norske bistandspenger har … bidratt til å finansiere terrorangrepet», når skatter og avgifter er en sentral finansieringskilde for Hamas, og mange som betaler disse har mottatt penger de betaler med fra Norge?

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: