Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Redaksjon


Krimnett er en redaksjonelt styrt, undersøkende journalistisk nettavis, med hovedfokus på lovbrudd og etiske brudd i norsk arbeidsliv og offentlighet, og det større økosystemet rundt dette. Krimnett har org.nr. 930 467 197.

Redaktør er Michael Anderson, med mastergrad i risiko fra London School of Economics, MBA fra Norges Handelshøyskole, utdannet jurist / Rettsvitenskap Universitetet i Oslo, publisert forfatter, Autorisert Finansanalytiker og Chartered Financial Analyst, og tidligere advokatfullmektig i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. Anderson arbeider utenom redaktørrollen med analyse.

Krimnett er underlagt Medieansvarsloven.

Tilsvarsretten håndheves sterkt. Vær Varsom-plakaten 4.14 lyder: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.«

Krimnett har et dusørprogram for faktafeil på nettsidene, med individuelle utbetalinger på kr 500-2000, og en årlig ramme på kr 100 000. Tips tas gjerne imot også utenom dusørprogrammet.

Kontaktdetaljer for redaksjon:

Michael Anderson

Holtegata 23, 0355 Oslo

e-post: andersonepost@gmail.com