Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Anniken Huitfeldt skaffet Hamas terrorpenger – og løy om det

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bidro til å sikre at norske bistandspenger gikk til Hamas via mellomledd, og slik hjalp til å finansiere terrorangrepet den 7. oktober. Deretter løy hun om det.
Krimnett minner om dusørordning for faktafeil.
Kilde: Anniken Huitfeldt, med sitat
«Ikke finnes grunn til å tro at norsk bistand til Palestina har hjulpet Hamas»

Utenriksminister inntil 16. oktober, Anniken Huitfeldt (Ap), uttalte nylig til nyhetsbyrået Reuters at det «ikke finnes grunn til å tro at norsk bistand til Palestina har hjulpet Hamas«. Den uriktige uttalelsen er gjengitt i en nyhetsmelding i NRK den 11. oktober:

NRK.no, nyhetsmelding 11. oktober, sitat Anniken Huitfeldt
Skatter og avgifter er Hamas’ hovedfinansiering

Deutsche Welle er en stor tysk nyhetskanal tilsvarende britiske BBC.

I følge et spesialprogram med tittel «Who is funding Hamas?» den 14. oktober, lagt ut på Youtube, er skatter og avgifter den viktigste måten Hamas finansierer sine aktiviteter:

«Once it controlled the territory, it was able to tax, some might say extort, the local population, and that is its primary source of income right now”.

Deutsche Welle, Who is funding Hamas, tidsstempel 01:10

Skattene og avgiftene brukes, i følge an artikkel fra Associated Press, av Hamas til militære formål:

«The funds help Hamas operate a government and powerful armed wing.»

Seeking new funds, Hamas raises taxes in impoverished Gaza (AP, 2022)

Hamas finansierer seg gjennom dagligdagse varer og aktiviteter på Gaza

Skattene og avgiftene som utgjør Hamas’ hovedfinansiering kommer fra en enorm spennvidde i dagligdagse varer og aktiviteter på Gaza-stripen.

BBC omtaler i artikkelen Gazans squeezed by triple taxes as Hamas replaces lost income at 400 varer har steget i pris på grunn av skattlegging fra Hamas:

When Hamas raised taxes about three months ago, it pushed up the price of about 400 imported products by 20%.

BBC, Gazans squeezed by triple taxes as Hamas replaces lost income

Associated Press-artikkelen Hamas raises taxes in impoverished Gaza oppgir også flere eksempler på dagligvarer som beskattes av Hamas.

items like packaged nuts, … toilet paper … pair of jeans … plastic folders used to store papers.

Associated Press, Seeking new funds, Hamas raises taxes in impoverished Gaza

Produktene og pengebruken som har hjulpet til å finansiere Hamas er svært omfattende i følge kilder med oversikt over disse – fra jeans, religiøse hodeplagg (jilbab og abaya) og skolemateriell, til toalettpapir og flaskevann. Også kafébesøk og hotellopphold skal bidra til å finansiere Hamas.

Norsk bistand utgjør for en stor del penger til personer på Gaza

Norsk bistand består ikke bare av varer, men for en stor del pengeoverføringer til personer på Gaza-stripen via mellomledd.

Slike pengeoverføringer kan være kontantstøtte («Cash assistance»), andre former for betalinger, eller direkte lønnsutbetalinger til personer på Gaza-stripen.

Et eksempel er utbygging av strømnett på Gaza, der 23 millioner skulle brukes fra 2022 og frem til november 2023, av en partner med rundt 100 ansatte på Gaza-stripen:

Bistandstildeling PAL2768, 20/0028
Norsk bistand gikk videre til Hamas

I og med at mottagere av pengestøtten bor på Gaza-stripen, vil penger de mottar gå videre til Hamas i form av skatter og avgifter.

Eksempel: En ansatt hos PENRA Gaza kjøper jeans, og penger går til Hamas. Den som solgte jeans kjøper toalettpapir, og penger går til Hamas. Den som solgte toalettpapir kjøper skolemateriell, og penger går til Hamas. Den som solgte skolemateriell går på kafé, og penger går til Hamas.

UD vet ikke hvor mye av norsk bistand som har gått til terror

Utenriksdepartementet skriver i en mail til Krimnett den 4. desember at departementet ikke vet hvor mye av norsk bistand som har gått videre til Hamas:

Vi har følgelig heller ikke «evalueringer av hvor store beløp som kan/har går til Hamas via mellomledd som følge av norsk bistand (f.eks. minimum/maksimum)».

Utenriksdepartementet, 4. desember

Anniken Huitfeldt løy – og vil ikke svare på spørsmål

Anniken Huitfeldts uttalelse at det «ikke finnes grunn til å tro at norsk bistand til Palestina har hjulpet Hamas» er altså løgn. Informasjon om Hamas’ finansiering gjennom bl.a. skatter og avgifter betalt av bistandsmottagere er åpent og lett tilgjengelig.

Anniken Huitfeldt fikk tilsendt en rekke spørsmål om dette, men har ikke besvart dem:

1. Kjente du til at Hamas finansierer seg gjennom skatter og avgifter, som omtalt over flere år i bl.a. BBC og Associated Press? Hvis nei, hvordan kunne du være uvitende om dette, etter mer enn 20 års engasjement i området?

2. Kjente du til at norsk bistand omfatter pengeoverføringer til personer på Gaza-stripen, i form av lønn og kontantbidrag?

3. Du uttalte i februar 2022 at Norge øker sin bistand til UNRWA til 1,1 milliarder over 4 år. Kjente du til at UNRWA har lønnsmottakere på Gaza-stripen? Hvis nei, hvordan kunne du være uvitende om dette, etter mer enn 20 års engasjement i området?

4. Har det vært sikret at ingen slike pengeoverføringer til personer på Gaza-stripen går videre til Hamas? Hvis ja, hvordan kunne det sikres, gitt den omfattende og varierte mengden skatter og avgifter på pengebruk på Gaza-stripen som omtalt i bl.a. BBC og Associated Press?

5. Det er utvilsomt at (A) Hamas finansierer seg blant annet gjennom skatter og avgifter fra befolkningen på Gaza-stripen, og at (B) den samme befolkningen på Gaza-stripen mottar bistandspenger med opphav i Norge. Gir dette «grunn til å tro» at norske bistandspenger har hjulpet Hamas?

6. Påstanden fremstår å være løgn – BBC- og Associated Press-artiklene fremstår å klart vise at norske pengeoverføringer til mellomledd i Gaza vil ha gått videre til Hamas. Kan du tilbakevise at dette var løgn?

Se også: UD bryter Offentlighetsloven – innsyn om Hamas ubesvart i 6. uken

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: