Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Norad slettet Hamas-innsynsbrev – «mennesklig feil»

Norad retter og beklager nå å ha slettet en innsynsbegjæring om bistandspenger til Hamas ved en «menneskelig feil». Innsynsbegjæringen ble slettet ved mottak, uten å ha blitt journalført eller behandlet på noe vis.

Samme innsynsbegjæring ble sendt til Norad og UD. Ingen har svart. Begge forhold utgjør brudd på Offentlighetsloven, og Sivilombudet har åpnet granskning av UD.

Krimnett jobber med saken og vil komme tilbake med mer

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: