Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Dusørordning for faktafeil («Bug bounty»)

Innen IT-bransjen er det vanlig å betale ut dusør for å avdekke feil i programmer og på nettsider, et såkalt «bug bounty»-program (Wikipedia). Et eksempel på dette er beskrevet i tilfellet Sparebank1 (Kode24).

Faktafeil på redaktørstyrte sider ikke er noe mindre viktig enn bugs i programmer. På mange måter mer viktig.

Krimnett har derfor satt en årlig ramme for å gi dusør for avdekkede faktafeil på kr 100 000, med enkeltutbetalinger på kr 500 – 2000.

Det er mange som er glade i å argumentere rundt språkbruk, som kan gjøre en slik dusørpolicy problematisk. En nedre grense for hva som kan regnes som kvalifiserte faktafeil er omtalt i punkt 3. Alle tips, innspill, muligheter og korreksjoner som ikke faller inn under dusørprogrammet er likevel meget velkomne.

Send funnede faktafeil eller andre tips til andersonepost@gmail.com, og inkluder om du ønsker å rette krav etter dusørprogrammet.

Vilkår for dusørprogrammet

1. Beløpsgrenser

Enkle faktafeil av liten betydning for realiteten belønnes med kr 500. Det trekker i retning enkel faktafeil om feilen fremstår som en skrivefeil, om feilen ligger nært opp til det faktiske.

  • Eksempel: I en artikkel om sikkerhetstiltak rundt slottet står at nasjonaldagen er på 18. mai. I en artikkel om laksekonsesjoner står at Norge har tildelt 14 konsesjoner selv om det er tildelt 13.

Svært alvorlige faktafeil belønnes med kr 2 000. Det trekker i retning svært alvorlig faktafeil om privatpersoner rammes uriktig og på belastende måter, og om det omtalte ikke inneholder noen grad av faktum.

  • Eksempel: En person omtales som å være dømt for et straffbart forhold når personen ble frikjent.

Faktafeil som verken er enkle og av liten betydning eller svært alvorlige belønnes med kr 1 000.

Det maksimale som kan utbetales ett år, er en ramme på kr 100 000.

2. Vilkår og betingelser

Du må kunne vise at det er høyst sannsynlig at informasjonen var positivt uriktig på tidspunktet for publisering. Tips og informasjon om annet er naturligvis også sterkt ønsket, men utenfor dusørprogrammet.

Utbetalinger som urettmessig nektes vil, i likhet med krav generelt, selvsagt kunne forfølges juridisk.

3. Generell nedre grense: Vær Varsom-plakaten 3.2

En dusør hvor man kan få penger for å vise at noen tar feil kan være problematisk. Mange er glade i å argumentere, og kan nok bli ekstra glad i dette motivert av penger.

Er det for eksempel feil å si at «det første hun gjorde om morgenen var å stå opp«, om hun gjorde noe annet om morgenen før hun sto opp, nemlig at hun lå og sov? Kan man si at «etter operasjonen fikk han rullestol fra kommunen«, om han bare fikk låne en rullestol som måtte leveres tilbake?

Det må dermed være en viss terskel for at noe går fra kverulering eller flisespikking til faktafeil, derav «kvalifiserte faktafeil». Hvor denne terskelen går må utforskes, og har en absolutt laveste terskel på hva som kreves etter PFUs praksis etter Vær Varsom-plakaten 3.2, «kontroller at opplysningene som gis er korrekte» og medias alminnelige praksis for presisjon i formuleringer. Normalt siktes det høyere enn dette.

3.1 Nærmere angitte eksempler og unntak

Gradsvurderinger (liten, stor, grov, mildt) er ikke omfattet.

  • Eksempel: det skrives at det er «grove mangler» i en rapport. Tipser mener manglene er vanlige og ordinære.

Faktafeil som kommer av at noen ikke vil svare på spørsmål er ikke omfattet.

  • Eksempel: Kilder opplyser noe om X som X ikke vil verken benekte eller svare for seg om. Å skrive dette vil ikke utløse dusør.

Innholdet i sitater fra tredjepersoner er ikke omfattet, forutsatt at de er riktig sitert.

  • Eksempel: X er tiltalt for en forbrytelse, og siteres på at hun ikke sto bak. Om X likevel dømmes vil sitatet ikke utløse dusør.

Flertydige begreper hvor noen betydninger er feil mens andre rett omfattes ikke

  • Eksempel: Det skrives at en vei er stengt for trafikk. Om dette er rett i betydningen trafikk med bil, men feil i betydningen trafikk til fots, utløses ikke dusør.

All teksten inngår i hva som ansees opplyst, ikke isolerte setninger.

  • Eksempel: I en setning står at alle fly mellom to byer er kansellert på grunn av streik. I en annen setning står at ambulansefly får dispensasjon. Den første setningen utfylles da av den andre.

Hvis du gjør et krav gjeldende under dusørprogrammet, men får avslag, har du krav på en forklaring. Denne vil enten følge med avslaget, eller du kan be om begrunnelse innen to uker. Beslutninger om avslag eller tildeling kan omtales på Krimnett.

4. Utbetaling

Utbetaling gjøres vanligvis innen to uker etter innmelding. I spesielle perioder (slutten, sommeren, starten av året) kan det ta opptil seks uker.