Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

NORAD «mistet» innsynsbegjæring: –vi har ikke hatt andre liknende saker

NORAD ble bedt om innsyn angående norske bistandspenger til Hamas. Metadata viser at innsynsbegjæringen ble sendt.
6 uker senere opplyser NORAD å ikke finne spor av innsynsbegjæringen: «ingen treff.»

Innsynsbegjæring om norsk bistand til Hamas sendt til NORAD

Den 27. oktober fikk NORAD tilsendt en innsynsbegjæring som ba om innsyn i dokumenter angående tilflyt av norske bistandspenger til Hamas – et høyaktuelt, sensitivt og dagsaktuelt tema.

Bare noen dager forut hadde utenriksminister Anniken Huitfeldt usant opplyst at norske bistandspenger ikke hadde hjulpet Hamas.

Metadata viser levering til NORADs postmottak

Innsynsbegjæringen ble sendt til NORADs offisielt oppgitte epostadresse, postmottak@norad.no.

Metadata i Google viser at innsynsbegjæringen ble sendt – den står som levert, samme minutt den ble sendt.

Også den fulle eposten med metadata, såkalte «headers», viser at innsynsbegjæringen ble sendt til riktig adresse.

Den fulle eposten med metadata kan lastes ned her.

Brudd på Offentlighetsloven

Etter Offentlighetsloven § 29 skal innsynsbegjæringer besvares «uten ugrunnet opphold». At innsynsbegjæringen er levert, men ikke besvart, utgjør brudd på Offentlighetsloven.

Sivilombudet åpnet granskning i Utenriksdepartementet

Den samme innsynsbegjæringen ble sendt til både Utenriksdepartementet og NORAD.

Utenriksdepartementet har ikke besvart Krimnetts innsynsbegjæring, inn i 9. uken. Sivilombudet har derfor åpnet undersøkelse av Utenriksdepartementet. Sivilombudets spørsmål til UD kan lastes ned her.

Når kan Anderson forvente å få et svar på innsynskravet sitt? Er saksbehandlingstiden og den manglende besvarelsen av henvendelser i denne saken representativ for departementets behandling av innsynskrav generelt?

Sivilombudet, spørsmål til Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet svarte ikke – NORAD svarer at de ikke fant

Mens Utenriksdepartementet ikke svarte, var situasjonen en annen for NORAD, som istedet opplyser at de ikke fant innsynsbegjæringen.

NORAD svarer på spørsmål:

Spørsmål: Google opplyser at mailen er levert, og metadata viser at den ble sendt til riktig epostadresse. Har dere noen kommentar til dette?

Vi har sjekket alle mapper i vårt sentrale postmottak (innboks, sendte elementer, junk, slettede elementer, kombinert med søk på Hamas, din e-post adresse, samt sortert på dato), men uten å finne et eneste spor etter din e-post sendt 27.10.2023. 

Spørsmål: Hvor mange saker har dere årlig der noen viser dokumentasjon på at en epost er sendt til dere, men dere ikke finner den?

Vi har ikke hatt andre lignende saker tidligere. 

Krimnetts tilbud om bistand er ikke akseptert av NORAD

Krimnett har tilbudt å bistå NORAD med undersøkelsen, for å hindre at andre eksterne opplever det samme:

Jeg er villig til å sende skjermopptak, eller komme innom dere med laptop for å logge inn i Gmail i deres påsyn og vise at eposten er sendt og står som «delivered» av Google, neste dag om det vil være nyttig for undersøkelsen. Si ifra om dere ønsker dette.

Tilbud til NORAD fra Krimnett

NORAD har ikke akseptert tilbudet.

Krimnett vil medvirke til avklaring og har krevd innsyn i nettverkslogger

For å avklare denne eksepsjonelle situasjonen vil Krimnett medvirke til og delta i alle former for avklaringer, hos internrevisjon, nettverksanalytikere eller andre, og tar imot tips om innsynsbegjæringer som kan sendes.

Krimnett har også sendt begjæring om innsyn i nettverkslogger hos NORAD. Saken vil oppdateres ut fra hva som fremkommer.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: