Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Jan Gunnar Furuly ønsket sensur, men har ikke funnet feil – kommentar

Krimnett har i flere saker satt søkelys på hvordan norske bistandspenger gikk videre til Hamas, og bidro til å finansiere terrorangrepet den 7. oktober.
Sivilombudet konkluderte nylig at Utenriksdepartementet brøt Offentlighetsloven, og UD uttaler å ikke ha evalueringer av hvor mye bistandsmidler som har gått til Hamas.
Jan Gunnar Furuly i SKUP har nå krevd at navnet på en involvert saksbehandler sensureres. Det kan ikke innvilges.
Jan Gunnar Furuly
Jan Gunnar Furuly med sitater. Kilde: BlueSky

Sivilombudet konkluderer: Utenriksdepartementet brøt Offentlighetsloven

Krimnett har, som eneste norske medium, i en rekke saker omtalt hvordan norske bistandsmidler gikk videre til Hamas.

Saksarbeidet har omfattet en klage til Sivilombudet, som den 19.02 konkluderte at Utenriksdepartementet har brutt Offentlighetsloven:

UD uttaler seg endelig: Ingen evalueringer av hvor mye bistand som gikk til Hamas

Sivilombudets konstatering av lovbrudd ledet frem til en endelig, klar uttalelse fra Utenriksdepartementet kort etter: Det finnes ikke evalueringer av hvor mye bistandsmidler som har gått videre til Hamas:

Brev fra Utenriksdepartementet, 22.02

Utenriksdepartementet har verken gjennomført eller fått tilsendt fra noen annen aktør noen evaluering av hvor mye bistandsmidler som kan ha gått videre til Hamas i form av skatter og avgifter. Vi vet ikke. Vi har gitt bistand, og ledet bistandsarbeidet, i årevis, men ikke visst hvor mye av finansieringen som går videre til Hamas.

Jan Gunnar Furuly i SKUP krever sensur av saksbehandlerens navn – vil ikke svare på spørsmål

Krimnett har sendt inn en metoderapport med arbeidet til SKUP, Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse. Dette fordi saken er viktig.

Leder Jan Gunnar Furuly i SKUP har fremmet ett krav for å publisere metoderapporten: at navnet på en saksbehandler i UD identifisert som å godkjenne bistandsoverføringer som gikk videre til Hamas ble sensurert:

Dersom denne metoderapporten skal kunne publiseres på våre sider, må du fjerne navn og bilde på den omtalte saksbehandleren i UD.

SKUP v/Jan Gunnar Furuly

Krimnett har imidlertid ikke funnet grunn til å etterkomme sensurkravet.

Både UD, og saksbehandleren i UD, har fått en tilsvarsrett tilsvarende en «diamantstandard» i norsk presse, milevis over det som presse normalt gis.

Utenriksdepartementet ble kontaktet for kommentar og fikk fremlagt problemstillingen en rekke ganger, fra 23. oktober til 7. desember, uten å svare på den konkrete problemstillingen.

Seniorrådgiver Knudsen fikk forelagt saken i et grundig fire siders skriv, med tilbud om ytterligere tid om nødvendig, og å få eventuelle uklarheter forklart. Knudsen lovte å svare, men svarte ikke.

Under omstendighetene har Krimnett valgt å publisere metoderapporten her, med fremheving av hvilken sensur Furuly etterspurte som betingelse for publisering. Stedene i teksten som ble etterlyst sensurert er markert med rød tekst.

Metoderapport SKUP med etterord

Krimnett har dusør for faktafeil, og full dekning for det som skrives. Det skal meget gode grunner til at faktiske opplysninger sensureres. Slike grunner er ikke oppgitt av Furuly, og dermed kan ønsket om sensur heller ikke tas til følge.

Kommentaren er under utarbeidelse

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: