Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

NTB fikk betalt av Skolelederforbundet for å spre forskerjuks – NRK retter

Skolelederforbundet betalte NTB for å spre falske forskningsresultater.
En rekke medier gjengav forskerjukset. NRK retter artikkel etter Krimnetts faktasjekk.
NTB logo
NTB-logo med sitat. Kilde: NTB
Oppsiktsvekkende artikkel om helseskade

Den 18. august kunne man lese en oppsiktsvekkende artikkel på forsiden av NRK.no.

Øverst i store typer: «70 prosent av norske rektorer kaller jobben sin for helsefarlig, viser en fersk undersøkelse.»

Tallet virket umiddelbart høyt. Kunne dette stemme?

Etter en lengre opprulling viser det seg at svaret er nei.

Nei, 70 prosent av rektorer har ikke kalt jobben sin for helsefarlig.

Opprullingen viser en kjede med ansvarsfraskrivelser: Hvordan NTB sprer falsk informasjon mot betaling, og hvordan usann informasjon på nett får ligge ute.

Forskere ble leid inn – og løy om resultatene sine

Skolelederforbundet er en fagforening for rektorer og andre ledere. Forbundet betalte forskere ved Universitetet i Agder for å holde en undersøkelse blant skoleledere, gjengitt i rapporten: «Rektors handlingsrom: Er vi styrt eller støttet?»

Kilde: Skolelederforbundet / NTB

Et spørsmål var: «Hvordan vil du vurdere arbeidspresset i din stilling?».

Scoren rektorene kunne velge mellom var fra 1-5, hvor 1 var høyest arbeidspress, med ordlyden «på grensen til det uforsvarlige»


Alle som svarte 1 eller 2 av 5 på spørsmålet om arbeidspress ble telt opp, og gjengitt av forskerne som å ha beskrevet jobben som helsefarlig.

Selv om de aldri hadde brukt det ordet, og et klart flertall også svarer at de trives i jobben.

Se også: Linda Hye og Martin Øgård løy om forskningsresultater.


Skolelederforbundet betaler for å spre forskerjukset: «Vi har ikke bestilt noe resultat»

Skolelederforbundet må ha festet seg ved påstanden at «7 av 10 beskriver jobben sin som helsefarlig».

Forbundet gjorde den nemlig til overskriften i en pressemelding sendt ut gjennom NTBs betalingstjeneste, og gjentok den der hele fire ganger.

Kilde: NTB / Skolelederforbundet

Burde en forening for rektorer ha stilt noen spørsmål om et oppsiktsvekkende utsagn som var så sentralt for dem at det skulle bli hovedfokuset i pressemeldingen de sendte ut?
Skolelederforbundet legger ansvaret på forskerne:

Dette er det Universitetet i Agder som tar alt ansvar for, slik at jeg forstår at du er ute etter grunntallene og spørsmålene. Det er uansett Universitetet og disse forskerne som står bak rapporten. Vi har ikke bestilt noe resultat. Det er det ene og alene forskerteamet som har fremskaffet.

Lena Jensen, kommunikasjonsansvarlig Skolelederforbundet

Også Universitetet i Agder gjentok forskerjukset:

NTB fikk betalt for å sende ut falsk informasjon

NTB er kjent som journalistisk nyhetsaktør, men sender også ut pressemeldinger mot betaling.

Pressemeldingene og nyhetsmeldingene ligger i ulike avdelinger.

NTBs nyhetsavdeling kan imidlertid også skrive og sende ut nyhetsmeldinger basert på pressemeldingene. En slik nyhetsmelding ble sendt ut her.

NTB Nyhetsmelding
Nyhetsmelding. Kilde: NTB

Først fikk NTB altså betalt for å sende ut en pressemelding med falsk informasjon. Så sendte NTB ut en nyhetsmelding med samme falske informasjon. De som betalte for pressemeldingen fikk dermed «dobbel gevinst».

Avdelingen for pressemeldinger reklamerer med hvor mange nyhetsoppslag pressemeldingene klarer å skape, og NTBs egne nyhetsoppslag inngår i tallet.

NTBs avdeling for pressemeldinger svarer

Unni Ødegård, direktør for NTB Partner, svarer at de ikke faktasjekket pressemeldingen fra Skolelederforbundet:

NTB Kommunikasjon er en distribusjonsplattform for pressemeldinger, og er ikke redaksjonell virksomhet. Vi har ikke redaktøransvaret for innholdet i pressemeldingene. 

Norske redaksjoner har et selvstendig ansvar for å lese og vurdere pressemeldingene de får distribuert via NTB Kommunikasjon, på samme måte som andre pressemeldinger de mottar via andre kanaler, før de eventuelt publiserer disse. 

NTBs nyhetsavdeling svarer ikke

Redaktør i NTBs nyhetsavdeling fikk fire dager på å svare, men opplyser i etterkant å ikke ha kunnet svare på grunn av sykdom.

De ubesvarte spørsmålene er:

1. Kan NTBs nyhetstjeneste gå god for at «7 av 10 rektorer beskriver jobben som helsefarlig» og at «70 prosent av skoleledere opplever arbeidet sitt som helsefarlig»? Hvis ja, hvilket tallmateriale er den opprinnelige kilden til dette?

2. Har dere noen kommentar til at NRK skrev om sin artikkel og fjernet henvisninger til NTBs «7 av 10»?

3. Gjennomførte NTBs nyhetstjeneste noen form for faktasjekk på nyhetsmeldingen? Hvis ja, hva gikk denne ut på?

4. Hvem i NTB skrev nyhetsmeldingen?

5. Flere andre medier har publisert direkte, i form av klipp og lim, den tilsynelatende falske informasjonen dere sendte ut. Vil dere vurdere å sende ut en korreksjon?

6. Finnes det noen interessekonflikt i at NTB nyhetstjenester sender ut nyhetsmeldinger basert på betalte pressemeldinger?

7. NTBs nyhetstjeneste og NTB Kommunikasjon inngår i samme aksjeselskap. Finnes det noen interessekonflikt i at økt samhandling mellom disse kan gi økt inntekt for selskapet og toppledelsen?

Ubesvarte spørsmål til NTBs nyhetsredaktør

NRK rettet artikkel basert på forskningsjukset

Forskerjukset gikk altså først til Skolelederforbundet, som betalte Universitetet i Agder, og for å spre dette via NTB.

Fra NTBs pressemeldingsavdeling gikk den til NTBs nyhetsavdeling, og fra NTB til en rekke mediekanaler, inkludert NRK.

Da NRK ble kontaktet for faktasjekk var de raske med å rette:

Det du påpeker er korrekt, ordet «helsefarlig» forekommer ikke i undersøkelsen. Vi har nå korrigert vår artikkel: https://www.nrk.no/sorlandet/advarer-om-rektorkrise_-_-ikke-et-yrke-a-bli-gammel-i-1.16512316

Vi lastet ned undersøkelsen, men sviktet da vi ikke dobbeltsjekket om påstanden i artiklene fra Skolelederforbundet og Universitetet i Agder (under), var i samsvar med ordlyd og svar i selve undersøkelsen.

Dette er beklagelig og selvfølgelig mitt ansvar.

Distriktsredaktør, NRK Sørlandet

Den uriktige informasjonen har blitt spredt vidt og ligger fortsatt ute

Samtidig som den usanne pressemeldingen fortsatt ligger ute hos NTB, viser Google-søkulike fraser at påstandene også har spredt seg til en rekke nyhetsmedier.

De fleste av disse er ikke kontaktet på grunn av omfanget, og har dermed ikke nødvendigvis hatt foranledning til å rette.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: