Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Linda Hye og Morten Øgård løy om forskningsresulater

Professor Morten Øgård og forsker Linda Hye ved Universitetet i Agder løy om forskningsresultatene sine.
Skolelederforbundet betalte, og fikk god uttelling: et funn som var så nyttig og oppsiktsvekkende at de betalte for å sende det ut over hele landet. «Funnet» var bare oppdiktet.

Professor Morten Øgård og forsker Linda Hye. Kilde: Universitetet i Agder

Ble betalt for å lage undersøkelse om rektorer

Skolelederforbundet, en forening for rektorer og andre skoleledere, betalte forskerne ved Universitetet i Agder for å lage en undersøkelse om situasjonen for skolelederne.

Undersøkelsen skulle bli til en rapport, kalt: «Rektors handlingsrom: er vi styrt eller støttet?»

Kilde: Skolelederforbundet
Hvordan vil du vurdere arbeidspresset i din stilling, fra 1-5?

Et av spørsmålene i undersøkelsen var: «Hvordan vil du vurdere arbeidspresset i din stilling?«

Svaret skulle være fra 1-5, der 1 var høyest. Alternativ 1 for høyest arbeidspress hadde ordlyden: «På grensen til det uforsvarlige».

Rapporten bygger på og omhandler svarene fra undersøkelsen.

Oppsiktsvekkende resultater sendt ut i pressemelding

Kort etter betalte Skolelederforbundet for å sende rundt en pressemelding med tittelen: «7 av 10 rektorer beskriver jobben som helsefarlig». Hele fire ganger er påstanden nevnt i pressemeldingen.

Kilde: NTB Kommunikasjon / Skolelederforbundet

Artikkel med samme tittel ble publisert på Universitetet i Agders nettsider.

Kilde: Universitetet i Agder

Men hva var kilden til dette?

Rapporten de betalte for inneholder verken ordene «helse», «farlig» eller «helsefarlig».

Hvor kom «7 av 10 rektorer beskriver jobben som helsefarlig» fra?

Hvor kom «helsefarlig» fra når ingen av forskernes spørsmål nevnte helse, fare eller helsefare, og ordene ikke engang finnes i rapporten?

Forsker Linda Hye bekrefter å ganske enkelt ha telt opp de som svarte 1-2 av 5 på spørsmålet om hvordan de vurderte arbeidspresset i sin stilling.

Med andre ord: de nær 7 av 10 som skulle ha beskrevet jobben som helsefarlig, var i virkeligheten de som hadde svart at arbeidspresset var 1 eller 2 på skalaen 1-5.

Professor Emeritius Harald Baldersheim er medforfatter på rapporten. Baldersheim har imidlertid ikke kommet med samme påstand om resultatene som Hye og Øgård.

Skolelederforbundet skylder på forskerne: «vi har ikke bestilt noe resultat«

Det er ikke fremkommet at Skolelederforbundet ba om det usanne sitatet om helseskade. Kommunikasjonen mellom forbundet og forskerne er ikke offentlig. Det var bare svært nyttig for skolelederne at det kom.

Skolelederne sier at de ikke har noe ansvar for sitatet, selv om de gjorde det til hovedfokus for pressemeldingen:

Dette er det Universitetet i Agder som tar alt ansvar for, slik at jeg forstår at du er ute etter grunntallene og spørsmålene. Det er uansett Universitetet og disse forskerne som står bak rapporten. Vi har ikke bestilt noe resultat. Det er det ene og alene forskerteamet som har fremskaffet.

Lena Jensen, kommunikasjonsansvarlig Skolelederforbundet

Universitetet i Agder gir forskerne ansvaret – «henviser til disse«

De falske forskningsresultatene ligger fortsatt ute på Universitetet i Agders nettsider. Kommunikasjonsdirektør ved UiA, Øivind Dagsvik Eskedal, svarer først at han skal undersøke dette:

Jeg vil undersøke dette og komme tilbake til deg

Undersøkelsen avdekket ikke mye:

UiA henviser til disse for å svare om egen forskning og formidling av resultatene.

Universitetet i Agder, kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal

Forskerne vil ikke svare

Linda Hye har villet gi ett kort svar i saken: å bekrefte at opphavet til «7 av 10»-sitatet var spørsmålet om arbeidspress.

Ut over dette har verken Øgård eller Hye villet svare på spørsmål.

Fra forsøk på å innhente tilsvar fra forskerne:

Det dårligste/verste skolelederne kunne svare på spørsmålet, poeng 1, er «På grensen til det uforsvarlige». På skalaen 1-5 var var gjennomsnittet 2,2. For å komme frem til nærme 70 prosent har antallet som svarte 1 eller 2 blitt telt.

At skoleledere har gitt arbeidspresset score 1 eller 2 på skalaen 1-5 er selvsagt uheldig, men fremstår imidlertid ikke å være det samme som å beskrive den for helsefarlig.

Krimnetts vurdering er at «helsefarlig» er et sterkt begrep. Å si jobben har høyt arbeidspress og å beskrive jobben som helsefarlig er åpenbart ikke uforenelig, men heller ikke identisk eller nesten identisk. Noen kan svare at arbeidspresset er på grensen til det uforsvarlige men likevel ikke ville beskrive jobben for helsefarlig, eller noen kan beskrive jobben for helsefarlig av andre grunner enn arbeidspress (jf Clemens Saers).

«På grensen til det uforsvarlige» fremstår også å være et bredt uttrykk, som også omfatter de som mener det ikke er uforsvarlig i dag men lett kunne blitt det ved en økning i belastningen.

Spørsmål 1: Finnes det noen annen kilde til nær 70 prosent enn spørsmål 13?

Spørsmål 2: Mener dere det er riktig å si at noen «beskriver jobben som helsefarlig», selv om de ikke har brukt det ordet, men svart at det er svært høyt arbeidspress?

Høyt arbeidspress, men de fleste trives i jobben

Samtidig som rektorene i snitt scoret arbeidspress 2,2 på skalaen 1-5 (1 er høyest), trives også flertallet i jobben. På spørsmål om trivsel fra 1-6 (6 er høyest, svarte et klart flertall 5 eller 6.

Se også: NTB fikk betalt av Skolelederforbundet for å spre forskerjuks – NRK retter

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: