Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Hossein Al-Emarah fra Oslo varsler om terrordrap: «Who is next 🔪⚰️»

Jubelen står i taket. En uriktig melding om Salwan Momikas død blir spredt på Facebook.
Dødsbudskapet leder til massiv feiring. Mange hyller at en «hund» er drept. Noen skriver at han burde blitt drept før. I Oslo hyller Bilan Yusuf dødsmeldingen med «What a great news», åpne hender og hjerte.
Hossein Al-Emarah, også fra Oslo, skriver «Who is next» med tegn for kniv og kiste. I etterkant fastslår han at Momika fortjener å bli drept, men opplyser at han selv ikke har planer om å utføre drapet.

Kilde: Facebook-profilene til de to

Flyktet fra Irak – brenner koranen i protest

Salwan Momika kom, akkurat som Hossein Al-Emarah, opprinnelig fra Irak. Han ble kjent etter å ha brent koranen flere ganger i protest mot Islam, liknende svensk-iranske Bayrami Marjam.

Etter først å ha oppholdt seg i Sverige, har han nå søkt asyl i Norge.

Uriktig dødsbudskap møtes med enorm jubel

Plutselig sprer flere profiler et uriktig budskap om at Momika har blitt funnet død.

Det setter fyr på enorm jubel på Mark Zuckerbergs Facebook.

Bare to korte poster (1, 2) på Facebook er blitt delt over 1000 ganger, med 2000 kommentarer under bare disse to postene.

Krimnett har bare gått gjennom disse to kommentarfeltene. Nesten alle av de 2000 kommentarene feirer, jubler eller uttrykker hyllest og støtte til dødshendelsen på ulike måter.

Stor jubel og feiring over dødsbudskapet

Svært mange av kommentarene kommer med jubel og støtte over det de tror er Momikas død. Et fåtall vet at nyheten er uriktig: «That was fake news sadly«

Kommentarer til det uriktige dødsbudskapet. Kilde: Facebook

Jubel over at en «doggy» er drept – «dog is gone»

En del hyller at «en hund» er drept, enten på engelsk eller med ordet ‘kutta’, som betyr hund på hindi/urdu.

Feiring av dødsbudskapet som Ramadan-gave

Andre hyller dødsbudskapet som en gave i Ramadan, også kjent som måneden for nåde, «the month of mercy».

Oppfordringer til drap og «the good news»

Noen uttrykker at Momika burde ha blitt drept før og liknende. En skriver Momika ikke er død, men at «soon we will get the good news».

Kilde: Facebook

Terrordrap har hendt før

Drap på de som har blitt sett på som å krenke Islam har skjedd flere ganger før. Den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh, etterkommer etter maleren Vincent van Gogh, ble skutt og fikk halsen skåret over. Den franske læreren Samuel Paty ble halshogget.

Bilan Yusuf: «What a great news» med åpne hender og hjerte

Bilan Yusuf er blant de som har hyllet dødsbudskapet:

Yusuf sin Facebook-profil opplyser at hun er fra Oslo. Dette understøttes blant annet av video fra en Palestina-demonstrasjon på Youngstorget.

Krimnett har forsøkt å komme i kontakt med Yusuf på to telefonnumre listet i telefonkatalogen for å innhente tilsvar, men ikke lyktes.

Hossein Al-Emarah varsler om terrordrap

Blant de som har kommentert under meldingen om Momikas død er også Hossein Al-Emarah. Al-Emarah opplyser på sin Facebook-profil at han, i likhet med Momika, opprinnelig er fra Irak, men så gikk på videregående skole i Norge.

Svarer om hva «Who is next» betyr

Krimnett kontakter Al-Emarah for tilsvar, og spør blant annet om hva «Who is next» betyr. Han svarer:

det jeg skrev hvem er neste det betyr at hvem skal tør å gjør det slike andre kom til å drepe de og de som var muslimer og rasiser mot oss så er det lykke til med fremtiden hans gjeng

Svar fra Hossein Al-Emarah

Flere spørsmål blir ubesvart, blant annet om hva han tenker om at Momika er i live, også forsøk på å utdype hva han mente.

Fortjente å bli drept, men kommer ikke til å gjøre noe selv

Etter publikasjon tar Al-Emarah kontakt og vil klargjøre hans standpunkt. Han slår tydelig fast at Momika fortjener å bli drept, men opplyser at han selv ikke har planer om å gjøre noe kriminelt.

Den norske staten skal deportere

Den norske staten har satt Momika i varetekt og planlegger å sende ham til Sverige. Imidlertid har også noen fra Sverige feiret dødsbudskapet i kommentarfeltet.

Krimnett har derfor stilt spørsmål til Politiets Utlendingsenhet og PST om dette:

1. Har Momika allerede blitt deportert, eller når er det eventuelt planlagt å deportere ham?

Flere fremmedkrigere sluttet seg til IS fra Sverige enn Norge. Terrortrusselen fremstår dermed enda større i Sverige.

2. Har politiet noen vurderinger av om terrortrusselen fra islamister er størst i Norge eller i Sverige?

3. Har politiet vurdert om Momika vil være i større fare fra islamister som vil drepe ham i Norge eller Sverige? Hvis ja, hva ble utfallet av vurderingen?

Spørsmål sent Politiets Utlendingsenhet og PST

(Enkelte av kommentarene er oversatt. Oversettelsen er kontrollsjekket for nærhet i et separat oversettelsesverktøy. Font-symbolene for kniv og kiste som postet på Facebook vil variere noe fra enhet til enhet, men de opprinnelige er avbildet)

Oppdatering 09.04 kl 20:12: Nytt tilsvar etter publisering.

Derfor sladder ikke Krimnett navnene
Krimnett følger Rønneberg-regelen om identifisering av personer i media.
Norske medier har ingen fast regel for om navn og bilder på ikke-offentlige personers poster i sosiale medier sladdes eller ikke. Saker produsert av eksempelvis NRK og Oppland Arbeiderblad om poster i sosiale medier har latt navn være usladdet.
NRKs nåværende nyhetssjef Ragnhild Moen Holø skrev om en sak der en MDG-politiker la ut poster fra sosiale medier med usladdede navn. NRKs nyhetssjef fremstilte MDG-politikerens offentliggjøring av navn positivt, og omtalte dette som å «dra nett-troll frem i lyset» og «eksponere».
I en annen sak der NRK gjengav en støtende SoMe-post med usladdet navn kalte daværende journalist Tonje Bergmo navngivelsen for å «la trollet sprekke i sola».
Identifikasjon er en sammensatt vurdering der mange faktorer spiller inn. Momentene som taler for identifikasjon er blant annet NRKs vurderinger i disse sakene og likebehandling, at sladding ville gjøre opplysningene mindre etterprøvbare, at det er offentlig interesse i at interessesfæren som ønsker død for Islam-kritikk også har utbredelse i Oslo, at det er offentlig interesse i hvem som har varslet om terrordrap på sivile, at postene er lagt ut offentlig og frivillig, og at forsøk på å innhente tilsvar ikke har avdekket noe som taler imot.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: