Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

«Jøder, Muhammeds hær kommer»-rop ikke politisak

Foran Oslo-politiet ropte en stor gruppe Palestina-demonstranter at «Jøder, Muhammeds hær kommer», og om et historisk angrep på jøder.
Oslo-politiet svarer at dette ikke er en politisak, og har ingen kommentar til at samme rop ledet til tiltale for hatkriminalitet i England.

En stor gruppe demonstranter i Oslo sentrum høres rope: «Khaybar, Khaybar, ya Yahud! Jaish Mohammad sou’fa yao’ud!»

Ordene betyr: «Khaybar, Khaybar, o jøde! Muhammeds hær kommer tilbake!»

Khaybar, da Muhammeds hær vant over jødene

«Khaybar» er navnet på et sted og et historisk slag mellom jøder og muslimer. Muhammed ledet en hær som angrep og vant over 13 jødiske stammer, og han tok også hustruen til en drept jødisk stammeleder.

Skal ha blitt ropt til Israel-demonstranter

Videoen er fra den 15. oktober, da det ble holdt en markering for Israel. Ropene er fra motdemonstranter, og fremstår rettet mot Israeldemonstrantene. Ropet følges av Takbir, en erklæring om at Allah er størst.

Flere tiltalt for det samme ropet i Storbritannia

I England har to menn blitt tiltalt for det samme ropet. To kvinner har også blitt etterlyst og arrestert etter at de ble hørt rope det samme:

Oslo-politiet hørte på ropet

Videoen viser at flere politifolk står ved demonstrantene. En politibil er også synlig på venstre kant av bildet.

Oslo-politiet: ingen sak registrert og «ingen kommentar»

Selv om Oslo-politiet overvar ropet, har politiet valgt å ikke opprette noen sak, og har heller ikke etterforsket ropet. Politiadvokat ved Oslo-politiet svarer:

«Politiet har ikke registrert noen straffesak knyttet til dette ropet.»

«Om ropet er straffbart beror på en konkret vurdering av flere forhold, hvor konteksten rundt og sammenhengen for øvrig er av sentral betydning. Politiet kan derfor ikke gi noen generell kommentar til om ropet er straffbart, da det eventuelt må vurderes etter en etterforskning.»

«politiet har ingen ytterligere kommentar til opplysningen om at personer skal være tiltalt for å ha fremsatt samme rop i England.»

Oslo-politiet

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: