Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Odin Adelsten Bohmann tildekket inhabilitet – hjalp til med lovbrudd

Anette Trettebergstuen måtte 23. juni i år gå av som følge av brudd på forvaltningslovens inhabilitetsregler.
Odin Adelsten Bohmann bisto med lovbrudd, og tildekket Trettebergstuens inhabilitet i departementet.
Mens noen får mye kritisk fokus av media, får andre lite. Bohmann har vært heldig med media på vei inn i valgkampen som ordfører.
Odin Adelsten Bohmann
Odin Adelsten Aunan Bohmann. Kilde: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

I juni måtte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen gå av, etter flere brudd på forvaltningslovens regler om inhabilitet i beslutningsprosesser.

En av sakene som har blitt særlig fremhevet var å skaffe den nære vennen Bård Nylund styreplass i Norsk Folkemuseum, et verv med honorar på kr 90 000,- per år.

Lovbruddet og Trettebergstuens inhabilitet ble opprinnelig tildekket ved hjelp fra statssekretær Odin Adelstehn Bohmann.

Bohmann bisto med å skjule Trettebergstuens involvering og prøvde bevisst å omgå forvaltningsloven.

Nære venner av politikere kan utnevnes – så lenge politikeren ikke deltar

Staten eier, finansierer eller på annen måte ivaretar en rekke organisasjoner.

Derfor får staten velge ut personer til organisasjonenes styre.

Staten kan i utgangspunktet helt lovlig gi nære venner av politikere betalte verv.

Politikeren kan bare ikke bidra til beslutningen – navnet og behandlingen må komme fra noen andre.

Et slikt nært vennskap gjør nemlig politikeren inhabil.

Norsk Folkemuseum ba om forslag til betalt verv

Som kultur- og likestillingsminister var Anette Trettebergstuen den høyeste lederen for Kultur- og Likestillingsdepartementet.

Mens ledelsen i departementet er politikere og politisk oppnevnt, er nesten alle i departementet ordinære statsansatte, også kalt «embetsverket».

«Politikerne i politisk ledelse byttes ut ved skifte av regjering. Embetsverket fortsetter derimot å arbeide for politikerne i den nye regjeringen, som ofte kommer fra et annet politisk parti.»

Store Norske Leksikon

Disse skal være lojale mot den til en hver tid sittende politiske ledelsen.

Embetsverket fikk vite at Norsk Folkemuseum trengte en person til et betalt verv. De tok derfor kontakt med politisk ledelse og spurte om forslag til kandidater.

23. mars 2023: Fagavdelingen orienterte PL i ledermøte om at styremedlem Terje Breivik ønsket avløsning som styrerepresentant, og spurte om PL hadde forslag til kandidater.

Regjeringen.no
Anette Trettebergstuen ville gi vervet til sin venn

Hva som så hendte er omtalt i en redegjørelse på Regjeringen.no.

23. mars 2023: I en diskusjon i politisk ledelse foreslo statsråden Bård Nylund. En statssekretær tok opp spørsmålet om oppnevnelsen var mulig gitt vennskapet. Statsråden svarte at hun ville melde seg inhabil og at statssekretæren kunne foreslå navnet til avdelingen i KUD.

Regjeringen.no

Anette Trettebergstuen fortalte Bohmann at hun ønsket at vervet ble gitt til hennes nære venn Bård Nylund.

Bohmann visste at Trettebergstuen var inhabil, og tok opp dette med Trettebergstuen.

Hun svarte at han kunne foreslå Nylund i stedet for henne. Inhabiliteten ville da bli mindre synlig.

Bohmann omgikk loven – tildekket Trettebergstuens inhabilitet

Odin Adelsten Bohmann kjente godt til at etter loven kunne ikke Trettebergstuen foreslå Nylund.

Når han selv gjorde det, visste han altså at det var en måte å omgå loven, å skjule noe som ville bety ugyldighet om det ble kjent.

27.mars 2023: E-post fra statssekretær Bohmann til fagavdelingen med forslag om Bård Nylund som erstatning for Breivik.

Regjeringen.no
Bohmann satte statsansatte i en svært vanskelig situasjon

Embetsverket kjente trolig til Trettebergstuens vennskap med Nylund, ved at de to blant annet har gitt ut en bok sammen. Samtidig visste de at forslagsstiller Bohmann var Trettebergstuens statssekretær og nære medarbeider.

Skulle embetsverket anklaget Trettebergstuen for å være den som virkelig sto bak forslaget?

Skulle de gå til angrep på egen ledelse, nekte å etterkomme ønsket?

Anmelde toppsjefen og håpe etterforskning?

Hvilken vanlige statsansatt ville orket og våget å stille seg selv i stormens øye på den måten?

Embetsverket ble satt i en vanskelig situasjon. Bestillingen ble oppfylt, og Nylund fikk vervet.

Bohmanns tilsløring virket tilsynelatende – en kort stund

Hadde innspillet kommet fra Trettebergstuen selv, ville det trolig blitt stoppet.

Bohmanns tilsløring virket. Nylund fikk vervet i midten av april.

To måneder senere sprakk både Nylund-saken og flere andre i media. Det er uklart nøyaktig hva som ledet til hva – om Nylund-saken gav opphav til en samlet granskning, eller ble oppdaget i etterkant av en annen sak.

På grunn av lovbruddet og granskningen som oppdaget dette ble oppnevnelsen av Bård Nylund funnet å være ugyldig og vervet falt bort:

– En avgjørelse om å oppnevne en person til et styre der statsråden er inhabil, vil ikke være et gyldig vedtak etter forvaltningsloven

Departementsråd Kristin Berge til VG

Heldig med mediedekningen i ordførerkampanjen

Mens noen som er innblandet i lovbrudd får sterkt kritisk fokus fra media, får andre lite eller ingenting.

Bohmann går til valg for å bli ordfører for Arbeiderpartiet i Skien. Da er mediedekningen om denne saken en lykksalighet.

Søker du på Odin Adelsten Bohmann i de største mediene i Norge, finner du knapt et kritisk blikk. Omtalen av en UD-kvinne som ytret seg helt lovlig men krast på gaten er langt mer omfattende og kritisk enn mot Bohmann.

Tvert imot fremstilles Bohmann flere steder som å ha fått oppfylt sitt eget ønske og valg når han går av som statssekretær:

Ønsker ikke ny runde som statssekretær … han ikke lenger ønsker å være statssekretær … han ikke ønsker en ny runde som statsskretær … ikke ønsker å fortsette.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: