Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Rødt-politiker Magnus Aksel Karlsen Benum dømt for trygdebedrageri

Førstekandidat for Rødt i Indre Fosen, Magnus Aksel Karlsen Benum, er dømt til 50 timers samfunnstjeneste for trygdebedrageri av litt over kr 170 000.
Benum oppgav uriktig timeantall til NAV, noe som gav grunnlag for utbetalingene, og tilsto etter at NAV anmeldte.
Magnus Aksel Karlsen Benum
Kilde: Trøndelag tingrett

Magnus Aksel Karlsen Benum står på førsteplass på Rødts nyopprettede valgliste i Indre Fosen i Trøndelag. Partiet var ikke kjent med tiltalen da listen ble opprettet.

Bedrageriet skjedde ved å oppgi uriktige opplysninger i NAVs meldetjeneste for timer jobbet. Ved å oppgi lavere antall timer jobbet enn det faktiske, ble det utbetalt større ytelser enn det skulle. Straffesaken omfattet dermed også uriktige opplysninger.

– Jeg har gjort noe dumt, er lei meg for det, og vil ta konsekvensene av det, uttalte Benum til TV2.

NAV sendte forhåndsvarsel om tilbakebetaling den 10.09.21, fattet vedtak kort etter, og politianmeldte saken 06.05.22. Straffeutmålingen ble redusert fordi det tok lang tid før saken kom for retten, men det fremgår av dommen at deler av forsinkelsen skyldtes at Benum unngikk avhør.

Det fremgår også av dommen at listetoppen også i 2012 ble dømt for «flere bedragerier, herunder trygdebedrageri».

Krimnetts vurdering av identifikasjon

Identifisering er i tråd med Rønneberg-regelen om identifisering av personer i media. Beslutningen om å identifisere Benum er blant annet basert på følgende:

Benum er allerede klart identifisert for lokalsamfunnet av bl.a. TV2. Belastningen ved å bli identifisert for lokalsamfunnet er dermed ikke et tema.

Rødt har gitt Benum en førstekandidatrolle. Dette er en bemerkelsesverdig tillitshandling fra et parti, og gir berettiget interesse i hvem Rødt har utpekt. Benum har på sin side søkt politisk styringsmakt over andre. Den som søker politisk styringsmakt over andre må tåle sterkt søkelys og interesse i personen.

Selv om Benum tilsto, skjedde det etter at NAV hadde tatt opp saken. Når straffeforfølgelse allerede er satt i gang, og bevisene er klare og enkle, er en tilståelse ikke godt bevis for endret sinnelag. Dermed kan saken også ha relevans fremover.

Andre politikere har måttet tåle navngivelse. NRK navngav i en annen sak med likhetstrekk en lokalpolitiker på 8. listeplass som ble dømt til 60 timers samfunnstjeneste. I NRKs omtale var dommen ikke rettskraftig, og personen hevdet seg uskyldig og meldte anke, men NRK navngav likevel personen som straffedømt. NRKs navngivelse ligger fortsatt ute mange år senere og vises i søketreff, noe personen har måttet tåle. Likebehandling taler dermed for publisering.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: