Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Video av politiskyting i USA vekker diskusjon om politiets våpenbruk

OBS! Sterke scener! Kroppskamera-video fra en politibetjent som skjøt er offentliggjort. Leserne inviteres til å sende inn synspunkter på politiets prosedyrer.
politi skyting
Kilde: Generalinspektøren i Connecticut

I delstaten Connecticut fikk politiet en melding om at noen ropte og knuste vinduer.

En politikvinne var først på stedet, og så en person med hammer.

Hun ber personen ”can you put that down please”. Han hører ikke, sier “what?” og hun ber ham igjen.

Han adlyder ikke, men beveger seg mot henne, og hun hever våpenet og skyter. Videoen har sterke scener.

Videoen vekker oppmerksomhet og kontrovers, og har bl.a. ledet til krav om lovendringer allerede.

Krimnett inviterer leserne til å gi deres synspunkter om «oppskriften» for hvordan politi skal tilnærme seg innmeldte situasjoner som ruteknusing, om bevæpning, og politiets bruk av våpen generelt.

Hvilke prosedyrer bør følges?

Synspunkter kan sendes til andersonepost@gmail.com for mulig publisering. Ta med om du vil være anonym eller ikke.

Mulige spørsmål kan være blant annet:

  • Når det kommer inn en melding om utagering som ruteknusing, hvem skal følge opp? Politi, helsetjenester eller andre?
  • Skal politi alltid gå to sammen for å kunne beskytte hverandre, selv om det reduserer tilstedeværelsen, eller kan politi gå alene?
  • Skal politi være bevæpnet? Hvis ikke, kan enslig politi beskytte seg tilstrekkelig?
  • Når bevæpnet politi ser en mistenkt bevege seg mot dem, skal de umiddelbart rette våpen mot personen? Eller skal de vente med å trekke våpenet i forsøk på å deeskalere verbalt?
  • Hvordan passer «oppskriften» på normalsituasjonene, og hvordan passer den på unntakssituasjonene, som denne? Hva kan bli utfallene, og hvilke avveininger og prioriteringer må gjøres? Hvor skal risiko plasseres?

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: