Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

PricewaterhouseCoopers solgte statlige hemmeligheter til bedrifter som ville unngå skatt

This company has made millions selling secret government information to help its multinational clients minimise tax” var ordene til professor og senator Barbara Pocock.
PricewaterhouseCoopers «brukte statlige hemmeligheter for å hjelpe kunder i Australia og USA unngå skatt», skriver The Guardian.
De har dekning for ordene. PricewaterhouseCoopers i Australia skulle rådgi staten om skatteregler, og var forpliktet til hemmelighold, men solgte informasjonen til klienter i andre land for å hjelpe dem å unngå skatt. Epostene kan lastes ned her.
PwC Logo
Skulle rådgi den australske staten om skatteregler

Den australske staten ønsket å innføre strengere skatteregler, og ba PricewaterhouseCoopers om hjelp. PwC-rådgiveren Peter Collins ble invitert til å delta i arbeidet.

Collins signerte på flere avtaler om hemmelighold. Australia ville ikke at de nye skattereglene skulle bli kjent for selskapene så de kunne tilpasse seg på forhånd.

PwC-rådgiveren spredte hemmelighetene rundt i selskapet

Collins spredte imidlertid informasjonen han fikk til en rekke kolleger. De brukte denne til å rådgi selskaper om hvordan de nye skattereglene kunne omgås.

Mens Collins altså opptrådte overfor staten som en betrodd og taushetspålagt bidragsyter til strengere skatteregler, tjente hans kollegaer i PwC penger på å selge råd om hvordan de planlagte reglene kunne motarbeides og omgås.

Spredte også konfidensielt OECD-dokument

Fra den australske statskassen ble Collins også gitt tilgang til et utkast til nye skatteregler utarbeidet av den internasjonale organisasjonen OECD.

Collins informerte kollegene om at dokumentet var strengt konfidensielt, altså at han ikke hadde lov til å dele det med dem, men gjorde det likevel.

PwC OECD email
Epost om OECD-notat. Kilde: PwC
PwC-Kollegaer varslet ikke, men lovpriste Collins

Collins ba sine kolleger om å late som om de ikke hadde mottatt informasjonen. For å skjule forbindelsen ba han dem late som om de bare baserte seg på rykter og forventning:

Peter Collins Writing Please Treat as Rumor
Epost om OECD-notat. Kilde: PwC

Til tross for at et stort antall PwC-ansatte var involvert, har det ikke fremkommet at noen av dem varslet. Tvert imot ble Collins lovpriset.

Følger en rekke skandaler på kort tid

Situasjonen følger en rekke nylige bøter og skandaler i Norge og internasjonalt.

PricewaterhouseCoopers i USA og Canada fikk nylig flere millioner i bot som følge av at over 1200 PwC-ansatte i flere år jukset på obligatoriske eksamener. Også i Norge jukset advokatfullmektiger på eksamen for å bli advokat.

PricewaterhouseCoopers i Norge fikk nylig bot på flere millioner for grove brudd på hvitvaskingsloven. I vedtaksbrevet kaller Finanstilsynet PwCs argumentasjon for «oppkonstruert».

PricewaterhouseCoopers var revisor for Rhipto Rapid Response, med dobbelt revisjon av både prosjektregnskap og selskapsregnskap. Finanstilsynet mente revisoren hadde gjort seg skyldig i «grove og gjentatte pliktbrudd», og varslet nylig tilbakekall av autorisasjonen.

I en nylig sak ble PwC-selskaper bøtelagt nærmere 73 millioner kroner for dårlig revisjonsarbeid og å fabrikkere falske bevis. I to andre saker ble PwC bøtelagt nærmere 65 millioner til sammen, og i en fjerde sak ca 21 millioner, også disse for dårlig revisjonsarbeid.

Brudd også i Norge

I Norge hyret Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers inn høyesterettsadvokat Helge Olav Bugge fra Advokatfirmaet BAHR for å forsøke å stoppe varsling til staten.

I et brev undertegnet av BAHR-advokat Bugge truet PwC med oppsigelsesprosess om det ble varslet til Arbeidstilsynet og Datatilsynet om hendelser i advokatfirmaet.

Uklart om norske firmaer med bånd til Australia mottok rådene

Enkelte store norske selskaper har datterselskaper i Australia, og anvender PricewaterhouseCoopers som skatterådgivere. Det er uklart om noen av disse har nytt godt av informasjonen.

Bakteppet kan ligge i kulturen

Flere peker på kulturen. Senator Deborah O’Neill beskrev PwC som å ha en «giftig kultur» av «uprofesjonell opptreden», mens tidligere nasjonale sjef Tom Seymour beskrev det som «et kulturelt problem på tidspunktet».

En video fra Norge viser nyansatte på en forestilling der de klapper til lyden av «fakturere, fakturere»:

Nyansatte på samling hos Pwc. Video: Privat

Se også omtale i: Australian Financial Review, Sydney Morning Herland

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: