Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Faktasjekk: Nei, NRK. Faktisk skal masselagret innhold slettes senest etter 15 år, ikke 5.

Justis- og beredskapsdepartementet har fremlagt en proposisjon med foreslåtte endringer i politiloven og politiregisterloven, som tillater masselagring av innhold.
NRK skrev at informasjonen må slettes etter senest 5 år. Er det sant?
Skjermbilder fra NRK.no som sier at dataopplysninger må slettes senest etter fem år.
Sammenstilling fra forsiden av NRK.no og nyhetsstrømmen. Kilde: NRK.no

2. desember kl 11:55 publiserte NRK en nyhetsoppdatering fremhevet med rød tekst og bakgrunn. Nyhetsoppdateringen ble vist flere steder: på forsiden av NRK.no, i nyhetsstrømmen på nyhetssidene, og på en egen nyhetsside. Forfatter står ikke nevnt.

I disse sto tittelen «Regjeringa foreslår at PST kan lagre dataopplysningar i fem år» og at «Opplysningane skal slettast seinast etter fem år.«

En rask gjennomlesing av proposisjonen viser helt tydelig både i hovedteksten og lovforslaget tatt inn sist i dokumentet at opplysninger kan lagres i opptil 15 år:

Utdrag fra proposisjonen lenket til. Kilde: Regjeringen.no
NRK opplyses om faktasjekk

NRK ble derfor kontaktet kort etter, og opplyst om faktasjekk.

Hei,

Krimnett gjennomfører en faktasjekk av NRKs publisering på denne nettadressen:  https://www.nrk.no/nyheter/regjeringa-foreslar-at-pst-kan-lagre-dataopplysningar-i-fem-ar-1.16204596

Faktasjekk-henvendelse til NRK (hele henvendelsen som PDF)

NRKs infotjeneste videresender e-post til NRKs journalist Ole Reinert Omvik, som opplyser at han er ansvarlig.

Journalist Ole Reinert Omvik
Ole Reinvert Omvik. Kilde: Privat
Opplyste om retting som ikke fant sted

NRKs journalist svarer et kvarter senere:

Da skal det være rettet opp. Takk!

Journalist Ole Reinert Omvik, NRK

Ingenting er imidlertid endret i nyhetsoppdateringen. Sjekk på flere maskiner og mobile enheter viser det samme som før. Kort etter får Omvik spørsmål om hvorfor:

Hei, jeg kan ikke se at dette er endret på linken som ble tilsendt?

Legger ved skjermbilde med tidsstempel akkurat nå.

Spørsmål tilbake til NRKs journalist (PDF av henvendelse)

NRKs journalist svarer ikke på dette. En time senere er fortsatt ingenting endret, og ny epost som spør om dette går også ubesvart. Arkiveringstjenesten Wayback Machine viser også at ingenting er endret.

Konklusjon

NRK skrev at masselagrede opplysninger etter lovforslaget skal slettes innen fem år. Det er faktisk feil. Flere steder i proposisjonen står helt tydelig at opplysningene kan lagres i opptil femten år.

Etter at NRK ble gjort oppmerksom på dette, svarte NRKs journalist at det var rettet opp, tilsynelatende en anerkjennelse av at det er feil. Likevel ble ingenting rettet.

Gjentatte spørsmål om hva NRKs journalist henviste til gikk ubesvart. Et døgn senere viser arkivtjenesten Wayback Machine også at ingenting av det uriktige er rettet (link). Nyhetsoppdateringen ligger derfor fortsatt på NRKs nettsider.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: