Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Jusstudenter jukset på eksamen: «Spm 1: er det verneting i Norge?»

Jusstudenter brukte den anonyme chattetjenesten Jodel til å jukse på hjemmeeksamen i internasjonal privatrett.
Andre jurister jukset på advokateksamen, og jusstudenter uttrykker at «alle» jukser.
Svar på spørsmål stilt. Kilde: Jodel
Fortsatt hjemmeeksamen i noen jusfag

Våren 2022 ble alle eksamener i rettsvitenskapelige fag ved Universitetet i Oslo gjennomført som hjemmeeksamen på grunn av koronasituasjonen.

Høsten 2022 har en del fag gått over til skoleeksamen, mens andre fortsatt gjennomføres som hjemmeeksamen. Et av fagene med hjemmeeksamen høsten 2022 er internasjonal privatrett.

Under eksamen ble den anonyme chattetjenesten Jodel brukt til å jukse. Noen stilte blant annet det korte spørsmålet «Spm 1: er det verneting i Norge?», og fikk svar fra andre som satt med samme oppgave og kunne svare:

Ingen i tråden tok opp at det var feil å jukse på eksamen. Bilder av oppgavene ble også delt:

Oppgavesett eksamen. Kilde: Anonym deling
Juridisk Fakultet svarer

Studiedekan Marianne Jenum Hotvedt og leder av studieseksjonen, Randi Saunes svarer at hjemmeeksamen er benyttet på noe over 20 juridiske valgemner, og at man har gode erfaringer med eksamensformen. Videre at:

«plagiatkontrollen vil kunne avdekke samarbeid som gir seg utslag i eksamensbesvarelsene.»

Til spørsmål om plagiatkontroll kan avdekke annet enn setninger som er like, svarer fakultetet at:

«ved enhver hjemmeeksamen vil det aldri være mulig å helt utelukke at det kan forekomme forsøk på fusk. Vi har tatt dette med i vurderingen av hjemmeeksamen som eksamensform.»

Det fremstår dermed som fritt frem å dele svar, så lenge man ikke klipper og limer hverandres setninger. Fakultetet tar denne muligheten i betraktning ved utforming og vurdering av hjemmeeksamen.

Advokatfullmektiger jukset også på eksamen for å bli advokat

Juks er ikke begrenset til jusstudenter. Advokatfullmektiger Ella Stokkan Førrisdal, Caroline Louise Lenngren og Maria Inderberg i PricewaterhouseCoopers jukset på hjemmeeksamen som loven krever for å bli advokat:

Skjermbilde fra juksemøte. Kilde: Advokatfirmaet PwC

Også her hadde advokatfullmektigene fått instruks (PDF) om at hjemmeoppgaven var individuell og skulle løses på egenhånd.

Dette jukset ble avslørt av skjermopptak av det interne kalender- og møtesystemet til Advokatfirmaet PwC. Video ble først publisert på pwcsaken.no.

Advokatfullmektigene fikk støtte fra andre på Jodel, som mente at å samarbeide på eksamen er selvsagt, og noe «alle» gjør, uansett hva reglene sier.

Oppdatert med svar fra Juridisk Fakultet

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: