Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Mikaela Folkestad er taus om bånd til kriminelle

Schibsteds Mikaela Evelyn Folkestad får penger for å vaske kriminelle. Det vil hun minst av alt snakke om.

Michaela Evelyn Folkestad leder en liten gruppe i Schibsted som jobber med profilering, og vasking. Denne artikkelen handler om å ha kriminelle som klienter, og tausheten om det.

Av: Michael Anderson, jurist

Ansatte som forteller om å ha fått varig psykisk skade.

Ansatte som forteller om å ha blitt påført varig psykisk skade av arbeidsgiveren.

Om å leve «i helvete», deres beskrivelse, mentale sammenbrudd og å gråte på jobb.

Ikke fordi jobben i seg selv var vanskelig. Men fra ledelse som gikk inn for å rive dem ned psykisk.

Men de trenger jobb, og de trenger å overleve mentalt.

Så de betror seg til meg i all hemmelighet, i frykt for at bedriften skal finne ut at de har sagt ifra. Og de forteller at enda flere er rammet.

Bedriften avviser ikke at dette stemmer. Det ville vært en smal sak å få dom for ærekrenkelse om slike faktum ikke var sanne, men det kommer ikke til å skje. Sannhet er vernet, og bedriften vet at den selv ville blitt dømt.

Folkestad har fått oversendt disse opplysningene, med full anonymisering, og blitt bedt om svar.

Klare og dokumenterte brudd på arbeidsmiljøloven

Ulovlig lang arbeidstid og nattarbeid, dokumentert med kvitteringer som viser tidspunkter på jobb.

Når det kreves lønn for overtiden på jobb, svarer bedriften med oppsigelsestrussel.

Folkestad har fått oversendt dokumentasjonen, og blitt bedt om svar.

Trusler for å stoppe varsling til staten

Trusler for å stoppe varsling til Arbeidstilsynet og Datatilsynet.

Skriftlig beskjed at hvis det ble varslet til Arbeidstilsynet ville bedriften innlede oppsigelsesprosess.

Folkestad har fått oversendt bedriftens brev som sier at varsling til staten betyr oppsigelse, og blitt bedt om svar.

I denne situasjonen er Folkestad en ressursperson.

Ikke for de ansatte. Og ikke for å granske eller korrigere noe av dette.

Men for de ledelsen i det kriminelle firmaet, som vaskehjelp. En vaskehjelp som skal få bedriften til å fremstå som lovlydig og legitim.  

Folkestad får ganske enkelt betalt for å vaske kriminelle.  

Hva betyr det å være en vasker for kriminelle?

Vasking har fått mye oppmerksomhet nylig.

Vasking er historisk mest brukt om å «hvitvaske» penger, for å få dem til å fremstå å komme fra legitim virksomhet.

Men en annen betydning av ordet er å vaske kriminelle eller menneskerettsbrytere, eksempelvis «sportsvaske», som ble årets ord i 2021.

Det er denne typen vasking Folkestad har gjort, å få betalt fra kriminelle for å få dem til å fremstå lovlydige, legitime og attraktive for offentligheten.

Gråt på jobb og partyglis

Det er stor avstand mellom Folkestads egne profil, og ansatte som forteller i frykt og hemmelighet om varig psykisk skade og gråt på jobb, og trusler for å stoppe varsling.

Folkestads selvprofilering er som utelivsdronning med partyglis:

Mikaela Folkestad
Mikaela Evelyn Folkestad. Kilde: Privat

Kanskje dette nettopp er en fordel – kanskje en gammel person med skulende blikk faktisk er mindre attraktiv som kriminelles hjelper enn en ung person som viser perleraden med en drink i hånda.

Kanskje Folkestads selvvalgte image ikke hadde overlevd båndet, og det viktigste er å være så taus som mulig for å unngå at det oppstår i noens bevissthet.

Forsøk på å få svar fra Folkestad

Å vaske kriminelle, er alvorlig på mange måter. Så alvorlig at den som gjør det skal spørres om det, og så alvorlig at den som gjør det har retten til å svare når det omtales.

Folkestad får oversendt dokumentasjon, og blir bedt om

  • å tilbakevise alt hun skulle mene ikke er riktig
  • å svare på noen korte spørsmål

Første forsøk går via e-post:

Epost med spørsmål til Mikaela Folkestad. Kilde: Krimnett
Epost med spørsmål til Mikaela Folkestad. Kilde: Krimnett

Folkestad får tilsendt e-post med en bunke med dokumentasjon, og noen spørsmål. Med oppfordring om å tilbakevise alt som ikke skulle stemme:

Har Schibsted etiske krav til hvem dere velger å profilere? Hva er i så fall disse?

            Folkestad ønsket ikke å svare på dette

Kan du tilbakevise oversendt dokumentasjon på at dere vasker arbeidslivskriminelle?

            Folkestad ønsket ikke å svare på dette

Folkestad svarer ikke noe som helst. Ingen fordømmelse av kriminalitet, anger, nektelse, ingen anerkjennelse av at mailen engang er mottatt.

Vær Varsom-plakaten 4.14 lyder:

De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Dessverre er det å holde munn et mulig middel, fordi det kan påstås i ettertid at informasjonen havnet i spamfolderen, og man gjerne skulle svart, men rett og slett aldri leste kommunikasjonen. Dette har hendt før.

Så Folkestad får en påminnelse per SMS:

SMS med ubesvarte spørsmål til Mikaela Folkestad. Bilde: Krimnett
SMS med ubesvarte spørsmål til Mikaela Folkestad. Bilde: Krimnett

Denne blir heller ikke besvart.

For å utelukke at Folkestad kan påberope seg å ikke ha fått tilsvarsrett, får hun til slutt brevet i posten, med spørsmål, de ansattes betroelser anonymisert, dokumentasjonen.

Heller ikke brev i posten blir besvart. Da er tilsvarsretten uttømt.

Hva kan man konkludere?

Mikaela Evelyn Folkestad har bånd til kriminelle, får penger for å vaske dem. Det vil hun ikke snakke om. Gjentatte forsøk på å få tilsvar og kommentar har vist seg umulige.

Og: som kriminell kan du både tjene gode penger, få ansatte til å holde kjeft, og kjøpe deg de personene du trenger for å lykkes.

Betaler du nok til riktig person, får du kanskje taushet i etterkant også.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: