Krimnett

Faktasjekket journalistikk om kriminalitet og etikkbrudd

Forsvaret har bestilt varslingsrapport fra PwC for 3 millioner. Innholdet kan varsles allerede nå.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Kilde: Forsvaret

Kommentar

Forsvaret har fått oppmerksomhet for mange grove varslingssaker i det siste, knyttet til både dårlig oppførsel, varsling om denne, og behandling av varslere.

Overgripere har fått bli, mens varslere har sluttet, skriver Forsvarets Forum.

Å presse en underordnet til å avgi falsk forklaring i en fyllekjøringssak, og seksuell trakassering med varsler fra fem ofre, fikk reaksjonen skriftlig advarsel, skriver NRK. Advarsel ble makulert to år senere.

«Forsvarets motto er bare pent på papiret. For respekt og ansvar var det siste jeg opplevde som varsler, og mot var det kun varslerne som utviste», skrev en offiser som nå har sluttet.

Etter den negative medieoppmerksomheten bestilte Forsvaret en rapport fra PricewaterhouseCoopers om varslingsbehandlingen. Leveringsdato er i morgen.

Nærmest ingen i landet har bedre og nærere intern kunnskap til PricewaterhouseCoopers’ kultur og varslingsfunksjon enn undertegnede, med to år som fullmektig i kjernen av denne. Dermed kan jeg på forhånd si hva rapporten vil inneholde.

Kulturen Forsvaret kjøper

I PricewaterhouseCoopers vektlegges to ting som også vil styre innholdet i denne rapporten: Penger og rykte. Rykte overfor offentligheten, men også rykte overfor rapportbestillere.

«Bestillingsverk» er et belastet begrep. Det betyr å gi seg ut for å produsere noe nøytralt og objektivt, men bak scenen og i hemmelighet lage de konklusjoner bestilleren ønsker.

Men ut fra to år som advokatfullmektig i PwC: nærmest alt er bestillingsverk. Det er ikke noe som ikke tilsiktes å bli som bestilleren ønsker. Målet er å gjøre kilden til pengene fornøyd, og sikre flere bestillinger. Alt som bestilleren vil få glede av blir fremhevet, mens alt som bestilleren vil mislike håndteres på forskjellige måter – gjennom vaghet, nedtoning, ansvarspulverisering.

Dette har jeg selv sett fra innsiden og sittet i.

Dermed kan jeg også si på forhånd hva rapporten vil inneholde.

  1. Ingen leder som har gått fri kommer til å få nye, sterke anklager mot seg

Antallet varslingssaker har vært meget stort, med et bredt spekter av saker, også mange av dem grove. Voldtekt, trusler, seksuell trakassering, mobbing. Behandlingen har vært i beste fall varierende.

Man skulle tro en ekstern gjennomgang av et stort antall slike varslingssaker kunne avdekket at noen i en lederrolle har gjort noe svært galt, som ikke er fanget opp tidligere.

PwCs rapport kommer ikke til å avdekke noe slikt. Ingen leder som har gått fri kommer til å få nye, sterke anklager mot seg.

Ledelsen sitter der den gjør fordi den er valgt og ønsket av Forsvaret. Både toppledelsen, og ledelsen ned i gradene. Det er ubeleilig for Forsvaret om en slik ønsket og betrodd person blir funnet å ha begått grovt pliktbrudd. Det er brysomt.

Da må Forsvaret reagere mot en betrodd person som er ønsket på sin plass, som de til nå ikke har reagert mot. Forsvaret ville blitt nødt til å hindre karrieren til noen man vil ha opp og fram.

Bestilleren ønsker ikke dette.

Dermed kommer også ingen leder som har gått fri til å få nye, sterke anklager mot seg.

  1. Ingen som Forsvaret har reagert kraftig mot vil frikjennes

En grundig og detaljert gjennomgang av varslingssaker kunne også avdekke at noen hadde fått en kraftig reaksjon urettmessig. At bevisene ikke var tilstrekkelige, at reaksjonen var blitt mye hardere enn det var grunnlag for.

Men dette kommer heller ikke PwCs rapport til å inneholde. Ingen som Forsvaret har reagert kraftig mot vil frikjennes.

Å frikjenne en person som har fått sterke reaksjoner mot seg, vil gi dem grunnlag for krav om oppreisning og erstatning. Det risikerer negativ medieoppmerksomhet når de snakker om saken sin.

Det er ikke hva Forsvaret betaler for når man legger 3 millioner på bordet. Så dette kommer rapporten ikke til å inneholde. Ingen som forsvaret har reagert kraftig mot vil frikjennes.

  1. Rapporten vil omtale de vonde hendelsene kort og med sympati, men finne at Forsvarets behandling i hovedsak var forsvarlig, med mange små brister

Offentligheten har hørt mye om vonde hendelser for forsvarsansatte. Overgrep av ulike art, inkludert voldtekt, trusler og mobbing.

Jenny Kvisler Lillevold ble sykemeldt etter varsling og gråt i bilen før jobb.

Når historiene først er kommet til offentligheten, kommer ikke PwC unna å berøre dem. De vil måtte omtales i all korthet, men med omtanke og sympati.

Men Forsvaret er ute etter å forbedre sitt offentlige image. Rapportbestiller Viseadmiral Elisabeth Natvig har fremhevet at offentligheten skal oppfatte konsekvenser som rimelige. Da vil ikke en full slakt av kulturen være noe som Forsvaret verken ønsker eller tjener på.

Rapporten kommer derfor til å innta at Forsvarets varslingshandling i hovedsak har vært forsvarlig, som Forsvaret kan vise til.

Så vil det pekes på en rekke små brister som det anbefales å rette opp i. Uten at noen enkeltperson pekes på for mye, per punkt 1. Disse bristene kan så gi grunnlag for en offentlig «dannelsesreise» hvor man lover bot og bedring. En historiefortelling i praksis.

Kulturell kjennskap gir grunnlag for å si hva kulturen produserer

Begrepet «bestillingsverk» tar utgangspunkt i et paradigme hvor nøytralitet er det riktige og normale, og at den som betaler får et resultat med bias i deres favør.

Begrepet gir ingen mening på en kultur hvor nærmest alt forutsetningsvis og automatisk produseres på bestilling med et bias i bestillerens favør. Når det automatiske og selvsagte er bestillingsverk, er begrepet meningsløst. Da snakker man i stedet om en produkttype og et salgskonsept, en måte å tjene penger på.

Kall det en forutsigelse, en analyse, et estimat eller en prediksjon:

Til tross for at PwC har gått igjennom et stort antall varslingssaker, med til dels svært grove hendelser, mangelfull behandling og mange varslere som har sluttet, vil dette gjelde:

  1. Ingen leder som i dag har sluppet unna kommer til å få nye sterke anklager mot seg
  2. Ingen som Forsvaret har reagert kraftig mot vil frikjennes
  3. Rapporten vil omtale de vonde opplevelsene med sympati, men finne at Forsvarets behandling var i hovedsak forsvarlig, med mange små brister

Analysen vil følges opp for verifisering eller tilbakevisning så snart rapporten er tilgjengelig.

Tilsvarsblokka

Forsvaret og pressekontakt Janna Aakervik i PwC har begge fått tilsendt omtalen på forhånd og blitt bedt om kommentar. Forsvaret og PwC valgte begge å ikke svare.

Krimnett tar faktasjekk alvorlig, og har en dusørordning med pengebelønning for rapportering av faktafeil.


publisert

Av: